telifport.

Standart ve Genişletilmiş Lisans Anlaşması

Aşağıdaki, bireysel lisans alıcı (bundan sonra “siz” olarak belirtilecektir) olarak sizin ve lisansör olarak yer alan TelifPort Inc.’nin (bundan sonra “TelifPort” olarak adlandırılacaktır) ve/veya ortak ve alt birimlerin (TelifPort EU Limited (Kıbrıs) vs.) arasındaki yasal bir sözleşmedir ve telifport.com (bundan sonra “Web sitesi” olarak adlandırılacaktır) adresinden kullandığınız ya da TelifPort aracılığıyla başka şekilde aldığınız fotoğraf, vektör imaj, video veya diğer materyallerin (bundan sonra “Dosya” olarak adlandırılacaktır) hüküm ve koşullarını belirler. Herhangi bir Dosyayı indirerek bu anlaşmanın (bundan sonra ’Sözleşme’ olarak adlandırılacaktır) hükümlerinin bağlayıcı olduğunu kabul ediyorsunuz.
Bu tek kişilik bir lisanstır ve tek bir gerçek kişinin hesabına erişimesini, imaj lisansına ve kullanma hakkına sahip olmasını sağlar, bunun yanında Çok Kullanıcılı Üyelik veya İşletim Çözümü birden fazla kullancıya ya da şirkete lisans ile ek haklar sağlar ve plana göre birden fazla kullanıcıya hesaba erişme, imaj lisansı ve kullanımı konusunda yetki verir.
Eğer Çok Kullanıcılı Üyelik ve İşletim Çözümü, isterseniz lütfen Bizimle İletişime Geçin.
TelifPort dilediği zaman bu Anlaşmanın bazı kısımlarında veya tümünde değişiklikler, eklemeler, düzeltmeler ve düzenlemeler yapma hakkına sahiptir ve bu değişikliklere bağlı kalacağınızı kabul ediyorsunuz. Söz konusu değişiklikler yayınlandıkları andan itibaren yasal ve etkindir. Eğer herhangi bir nedenden dolayı bu Anlaşma ile hemfikir değilseniz ve hükümlerini kabul etmiyorsanız, Siteye giremez ve kaynaklarını kullanamazsınız.

1. GENEL HÜKÜMLER
 1. İşbu hüküm ve koşullara konu olarak TelifPort size Dosyayı tamamen veya kısmen izin verilen durumlar kapsamında öğe yaratmadan sınırsız bir sayıda kullanma ve değiştirme imkanı veren kapsamlı olmayan, süresiz, dünya çapında, başkasına aktarılamayan ve alt lisans çıkarılamayan lisansı vermektedir, ancak sizi Dosyanın telif hakkı ve/veya fikri mülkiyet hakkı sahibi olarak atamaz. Dosyanın tüm telif hakkı ve/veya fikri mülkiyet hakkı TelifPort ve/veya Dosyanın tedarikçisine aittir. Buna ek olarak TelifPort size, imajı satın almadan önce değerlendirmeniz ve test etmeniz adına filigranlı bir ücretsiz numune imajı indirip kullanma hakkını sağlar.
 2. Sitedeki tüm Dosyalar Standart ve/veya Genişletilmiş Lisans altında indirilebilir. Uygun lisansı seçmek için şu kuralları takip ediniz:
 1. Eğer Dosya Tekrardan Satış veya Ücretsiz Dağıtım amacı ile OLUŞTURULMAMIŞSA Standart Lisans her zaman en uygun olanıdır.
 2. Eğer Dosya Tekrardan Satış veya Ücretsiz Dağıtım için oluşturulmuşa:
 1. eğer Dosya öğede ufak bir rol oynuyorsa, Standart Lisans uygundur;
 2. eğer Dosya öğede büyük bir rol oynuyorsa, Genişletilmiş Lisans uygundur.
 1. Yeniden Satış Öğesi: Ticari etkinliği artırmak için dağıtılacak olan bir öğedir (ör; web şablonları, T-shirtler, tavkimler, vs. yeniden satışı). Müşterinin talebine göre oluşturulan bir öğe Yeniden Satış öğesi olarak kabul edilmez. Ancak eğer ticari bir etkinliği artırmak adına bu öğeyi dağıtır ya da dağıtmaya çalışırsanız Yeniden satış öğesi olarak kabul edilir. Bir proje üzerinde çalışırken, Dosyayı indirmeden önce hangi lisansın alınacağını belirlemek için lütfen öğenin son kullanım amacını göz önünde bulundurun.
 2. Ücretsiz Dağıtım için Öğe: Herhangi bir ticari gelir getirmeyen geniş bir kitleye dağıtılacak olan bir öğe (örn; ücretsiz web şablonu, kartpostal, broşür, vs.).
2. BİR ÖĞE İÇİN DOSYANIN ‘UFAK ROLÜ’ VE ‘BÜYÜK ROLÜNÜ’ TANIMLAMA

Bir Dosyanın bir öğede oynadığı rol o Dosyanın öğeye kattığı değer ve müşterinin benzer öğeler arasından bu Dosyayı seçmedeki kararını etkileyen sebepler ile belirlenir.

 1. Büyük rol: Eğer Dosya öğede öncelikli, tanımlayıcı veya önemli bir parçayı oluşturuyorsa, öğenin esas değerini artıyorsa veya müşterinin bu öğeye olan ilgisini etkiliyorsa Dosyanın öğede büyük bir role sahip olduğu kabul edilir.
 2. Küçük rol: Eğer Dosya öğenin önemsiz bir parçasını oluşturuyorsa, öğeye önemli derecede bir katkısı yoksa ve müşterinin bu öğeyi seçmesinde önemli bir etkisi yoksa o Dosyanın öğede küçük bir rol oynadığı düşünülür.
3. STANDART LİSANS
 1. Standart Lisans (Dosyanın öğelerde kapsamlı rol oynadığı ve öğeye değer kattığı Tekrardan Satış ve Bedava Dağıtım hariç) satın alınılan Dosyanın her türlü öğe oluşturulmasında kullanılmasını mümkün kılar.
 2. Hükümler:
Web sitesinin ziyaretçi sayısı Sınırsız
Kopya veya baskı sayısı 500.000’e kadar
Elektronik kullanım için kopya ve gösterim sayısı Sınırsız
Elektronik kullanım için modifiye edilmemiş Dosyanın izin verilen maksimum boyutu (çözünürlüğü) Sınırsız
Her türlü öğenin oluşturulması (Dosyanın öğelerde büyük rol oynadığı ve öğeye değer kattığı Tekrardan Satış veya Bedava Dağıtım hariç) İzin Verilir
Dosyanın öğelerde küçük rol oynadığı Tekrardan Satış veya Bedava Dağıtımı için Öğe Oluşturma İzin Verilir
Dosyanın öğelerde büyük rol oynadığı ve öğeye değer kattığı Tekrardan Satış veya Bedava Dağıtımı için Öğe Oluşturma Yasaktır
 1. İzin verilen kullanımlara örnekler:
 1. Dijital Kullanım: web siteleri; reklam afişleri; ekran koruyucuları; duvar kağıtları; yazılım (bilgisayar veya mobil cihazlar için); e-kartlar veya e-mailler; e-kitaplar; sunumlar (PowerPoint, Flash, vs); filmler, videolar veya televizyon reklamları; resmi olmayan logolar, vs.
 2. Baskıda Kullanım: gazete ve dergilerdeki reklamlar, bastırılmış reklam materyalleri; kitaplar için kapak veya illüstrasyonlar, gazeteler, dergiler; iş kartları; el ilanları; posterler; CD/DVD kapakları, sarma kağıtları, etiketler veya ürün paketleri, kırtasiye, dosya, defterler, tükenmez kalem, kalemler, yapıştırmalar; takvimler; fincanlar veya bardaklar; fare altlığı; tişörtler, kıyafet, kişisel ticari olmayan kullanım; vs.
4. GENİŞLETİLMİŞ LİSANS
 1. Genişletilmiş Lisans Dosyanın öğelerde kapsamlı rol oynadığı ve öğeye değer kattığı Tekrardan Satış ve Bedava Dağıtım için satın alınılan Dosyanın her türlü öğe oluşturulmasında kullanılmasını mümkün kılar.
 2. Hükümler:
Web sitesinin ziyaretçi sayısı Sınırsız
Kopya veya baskı sayısı Sınırsız
Elektronik kullanım için kopya ve gösterim sayısı Sınırsız
Elektronik kullanım için modifiye edilmemiş Dosyanın izin verilen maksimum boyutu (çözünürlüğü) Sınırsız
(çözünürlük görüntülenen cihazdaki görüntü çözünürlüğünü geçmemelidir).
Creation of Items for Resale or Items for Free Distribution where the File plays a minor role in the item Allowed
Dosyanın öğelerde küçük rol oynadığı Tekrardan Satış veya Bedava Dağıtımı için Öğe Oluşturma İzin Verilir
 1. İzin verilen kullanımlara örnekler:
 1. Dijital Kullanım: siteler; web sitesi şablonları; reklam afişleri; ekran koruyucuları; duvar kağıtları; yazılım (bilgisayar veya mobil cihazlar için); e-kartlar veya e-mailler; e-kitaplar; sunumlar, kişisel şablonlar (PowerPoint, Flash, vs);belge şablonları; diğer şablonlar; filmler, videolar veya televizyon reklamları; resmi olmayan logolar,; tekrardan satış veya ücretsiz dağıtım için öğeler; kişisel ticari olmayan kullanım; vs.
 2. Baskıda Kullanım: gazete ve dergilerdeki reklamlar, bastırılmış reklam materyalleri; kitaplar için kapak veya illüstrasyonlar, gazeteler, dergiler; tamamen veya geniş anlamda illüstrasyondan oluşan kitaplar; iş kartları; el ilanları; posterler; CD/DVD kapakları, sarma kağıtları, etiketler veya ürün paketleri, kırtasiye, dosya, defterler, tükenmez kalem, kalemler, yapıştırmalar; süsler; takvimler; fincanlar veya bardaklar; fare altlığı; tişörtler, kıyafet; tekrardan satış veya dağıtım için öğeler; kişisel ticari olmayan kullanım; vs.
5. ‘SADECE EDİTORYAL KULLANIM İÇİN’ OLAN DOSYALAR
 1. ‘Sadece Editoryal Kullanım İçin’ olarak işaretlenmiş dosyalar sınırlı Standart Lisans altında satılmaktadır ve ticari kullanım ve reklam yapmak üzere kullanılmaları yasaktır. Bu Dosyalar TelifPort’un ticari kullanım ve reklam için özel izninin olmadığı Model İzin Belgesi, özel ürün, ünlü ticari markalar ve diğer korunmuş unsurların olmadığı insan imajları içerebilirler.
 2. Bu tarz bir Dosyayı kullanırken telif hakkı sahibine (TelifPort tedarikçisi) güven vermek için mümkün olan tüm ve uygun çabayı sarf etmeli, TelifPort’a atıfta bulunmalı ve telifport.com’a bir link göndermelisiniz (eğer varsa). Telif hakkı şunları içermelidir: “[Tedarikçinin Adı veya Lakabı (eser sahibi)] /telifport.com”.
 3. İzin verilen kullanımlara örnekler:
 1. Yayın: gazeteler, dergiler, vs; blog veya web sitelerinde yayınlanan makaleler veya yayınlar; ansiklopedilerdeki makaleler, referans kitapları, önemli etkinliklerle ilgili ticari kullanım amacı olmayan kullanım; ticari olmayan sunumlar, televizyon programları; belgesel filmler; haberler; kişisel kullanım.
 1. Yasaklı kullanımlara örnekler:
 1. Herhangi bir ticari amaç; reklam yapma; ticari marka veya ürün promosyonları; vs.
6. DOSYALARIN YASAKLANAN KULLANIMLARI
 1. Şunları yapamazsınız:
 1. Değiş tokuş, aktarma veya dağıtım amacına sahip paylaşılan bir sürücü, servis, yazılım veya web sitesinde ücretsiz indirmek üzere Dosyayı sunmak;
 2. Dosyayı veya haklarını üçüncü şahıslara aktarma, tekrardan satma, kiralama, bağışlama veya diğer şekilde aktarma;
 3. Dosyadan bir ürün oluşturacak şekilde koşullar oluşturma;
 4. Üçüncü şahısların kullanması üzere Dosyaya erişim sağlama;
 5. Modifiye edilmemiş Dosyayı görüntüleyeceğiniz cihazın görüntü çözünürlüğünden daha büyük bir çözünürlükle e-format olarak kullanın;
 6. ‘Sadece Editoryal Kullanım İçin’ olarak işaretlenmiş bir Dosyayı ticari amaçlar için kullanma;
 7. Dosyayı resmi bir logo, şirket adı veya ticari marka oluşturmak için kullanma;
 8. Dosyayı Dosyanın fikri mülkiyet haklarına veya üçüncü şahısların ticari markalarına zarar verecek ya da yanıltıcı reklam veya adil olmayan rekabet hakkında bir şikayete neden olabilecek şekilde kullanma;
 9. Dosyayı SPAM mailleri için kullanma;
 10. Dosyayı TelifPort işi ile rekabet edecek şekilde kullanma;
 11. Dosyadaki mankenin herhangi bir girişim veya ticari markayı onaylar veya yüceltir şekilde olduğu sonucuna vardıracak şekilde Dosyayı görüntüleme, kullanma veya yayınlama;
 12. Dosyada bir kişiyi o kişiyi aşağılayan veya kötüleyen şekilde gösterildiği hissini uyandıracak tarzda hassas sahnelerde göstermek (örn; zihinsel ve fiziksel özürle ilgili, cinsel veya cinsel aktivite veya tercihle ilgili, suç, fiziksel veya zihinsel taciz veya hastalık);
 13. Dosyayı pornografik, yasa dışı veya ahlaksız amaçlarla kullanmak;
 14. Dosyayı Dosyada yer alan bir kişi veya mankeni utandıracak veya aşağılayacak şekilde öğe ve ürünlerde kullanmak;
 15. Dosyayı tütün veya alkol ürünleri reklamlarından ya da promosyonunda kullanma;
 16. Dosyada yer alan mankenin herhangi bir politik partiyi, politikayı, adayı veya seçilmiş bir temsilciyi onaylar şekilde göründüğü hissini veren bir şekilde yayınlama, kullanma veya gönderme.
 1. Dosyanın yasaklanan herhangi bir şekilde kullanımı telif haklarını ihlal etme anlamına gelmektedir. Üçüncü şahıslar tarafından yapılabilecek tüm iddialar dahil telif hakkı ihlali sonucu meydana gelen tüm hasarlardan sorumlusunuzdur. Aynı zamanda TelifPort telif hakkını ihlal ettiğinizi düşündüren şekilde kullandığınız herhangi bir Dosyanın üzerindeki lisansınızı iptal etme hakkına sahiptir.
7. KULLANIM SINIRLAMALARI
 1. Standart ve Genişletilmiş Lisanslar tek kişilik lisanslardır. Tek kişilik lisans sadece bir (1) kişinin Dosya indirmesine ve kullanmasına izin verir. Ancak izin verilen kullanımlar dahilinde, Dosyaların yer aldığı materyal ve işleri üçüncü kişilere aktarabilirsiniz, fakat bu kişiler Dosyalar üzerinden ek haklara sahip olmaz ve Dosyalara erişemez ya da tarafınızdan tedarik edilen materyallerden bunları alamazlar.
 2. Sitedeki aynı hesabın birden fazla kullanıcı tarafından devamlı şekilde kullanılmasına izin verilmez. Siteye erişmek isteyen her bir kullanıcı kendi hesabını açmalıdır. Sitede şirket kullanımı ve birden fazla kullanıcının erişimi için özel planlar bulunmaktadır. Lütfen destek servisimizle iletişime geçin veya ekipler için plan sayfamızı ziyaret edin.
8. ANLAŞMANIN SÜRESİ

Dosyayı kullanma hakkınız bu Anlaşmaya konudur ve herhangi bir Dosyayı indirdikten sonra bu Anlaşma geçerli olur. Kredi kartınız veya banka hesabınızdan süresi geçmemiş ödemeler, geri ödemeler veya geri dönmüş ödemeler olmadan alınmış indirilen Dosyaları kullanma hakkına sahipsinizdir. Eğer hesabınızın süresi geçerse, süresi geçmiş bakiye tam olarak ödenene kadar Dosyayı kullanma haklarını kaybedersiniz ve Dosyayı kullanmaya veya herhangi bir iş türetmeye son vermeli ve süresi geçmiş bakiyenin tamamen ödenmesine kadar Dosyaları kullanmaya son vermek için tüm gerekli çabayı göstermeniz gerekir. Buna ek olarak, süresi geçmiş ödemenin alınması sonucu ortaya çıkan tüm masrafları (avukat ücretleri dahil) TelifPort’a tazminat olarak ödemeniz gerekir. TelifPort bu Anlaşma tarafından verilen herhangi bir lisansı geri alma veya değiştirme veya Dosyayı herhangi bir nedenden ötürü benzer/alternatif başka bir tanesi ile değiştirme hakkına sahiptir.

9. BAĞIMSIZ İNCELEME

TelifPort bu Anlaşmaya olan bağlılığınızı doğrulamak için Dosyaların kullanımı denetleme hakkına sahiptir. Söz konusu doğrulama için uygulanabilir tüm belgeleri sunmalısınız. Tüm denetimler, denetim süresi geçmiş bir ödemeden kaynaklanmıyorsa TelifPort tarafından gerçekleştirilir. Bu durumda denetim süresinde ortaya çıkan faiz giderleri ile birlikte süresi geçmiş ödemeyi tamamen ödemeniz gerekir.

10. GARANTİ VE TAZMİNAT
 1. TelifPort bu Anlaşmaya bağlı olarak yüklenen ve kullanılan Dosyanın herhangi bir telif hakkı, ahlak ve fikri mülkiyet haklarını, ticari markaları veya herhangi bir üçüncü şahısların gizlilik veya yayın haklarını ihlal etmeyeceğini garanti ve teminat eder.
 2. ‘Sadece Editoryal Kullanım İçin’ olarak işaretlenmiş Dosyalar için kişilerin, ticari markaların, logoların, sanat işlerinin veya mimarinin söz konusu Dosyalarda tarif edilmesi nedeniyle TelifPort herhangi bir garanti veya teminat vermez. TelifPort ‘Sadece Editoryal Kullanım İçin’ olarak işaretlenen Dosyaların kesin tanımlara sahip olması adına gerekli çabayı harcasa da TelifPort söz konusu bilginin kesinliğini garanti edemez.
 3. Dosyayı kullanma ve kullanımı için uygun lisansı elde etme sizin sorumluluğunuz. Dosyayı Siteyi yükleyerek TelifPort tedarikçileri (fotoğrafçılar) dosyaların tüm telif haklarına sahip olduklarını garanti ve temin eder. Sitedeki Dosyalar herhangi bir teminat olmadan ‘olduğu gibi’ tedarik edilir. Dosya ile ilişkili tüm kalite ve kullanım risklerini siz üstlenirsiniz. TelifPort Dosyanın kullanımında doğabilecek herhangi bir hasar, masraf ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.
 4. Dosyanın kullanımı veya izin verilen türetilmiş işten çıkabilecek her türlü hasar veya sorumluluğa karşı TelifPort, memurları, çalışanları, hisse sahipleri, yöneticileri, müdürleri, üyeleri ve tedarikçilerini bunların dışında tutacağınızı kabul ediyorsunuz. Aynı zamanda TelifPort’un bu Anlaşmanın hükümlerini güçlendirmeye itecek her gider ve harcamadan TelifPort’u muaf tutacağınızı kabul ediyorsunuz.
 5. TelifPort’un iddialar için toplam maksimum ortalama zorunluluğu ve sorumluluğu Beş Bin ABD Doları (5.000$) ile sınırlıdır.
11. ÇEŞİTLİ
 1. Bu Anlaşmaya girmek için tam hak ve yetkiye sahip olduğunuzu taahhüt ve garanti ediyorsunuz. Eğer böyle bir hak ve yetkiye sahip değilseniz, tüm Site faaliyetiniz bu Anlaşmayı ihlal edecektir.
 2. Bu Sözleşmenin geçerliliği, yorumu ve yetkisi bu Sözleşmenin ihlali veya uygulanmasından doğan veya bununla ilgili olan durumlardan ortaya çıkar ve ilgili konular New York Eyaletinin iç kanunları tarafından (hukuk doktrini seçimine herhangi bir referansta bulunmadan) ele alınmalıdır. Bu Sözleşmenin geçerliliği, yorumu ve yetkisini ilgilendiren herhangi bir yasal eylem veya prosedür bu Sözleşmenin ihlali veya uygulanmasından doğan veya bunlarla ilgili olan durumlardan ortaya çıkar ve sadece New York Eyaleti ve Şehrindeki Devlet veya Federal mahkemelerde ele alınabilir. Tüm taraflar bu mahkemelerin yasal yetkiliği olduğunu kabul eder ve bu gibi durumların sahipliğine veya uygunluğuna itiraz etmezler. Uluslararası Ürün Satışı için Sözleşmelerdeki Birleşmiş Milletler Anlaşması bu Sözleşmede uygulanmaz ve etkide bulunmaz.
 3. Bu Anlaşma burada bahsi geçen konuya ilişkin sizin ve TelifPort arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur. Bu Anlaşmanın hükümlerinin hiçbir muafiyeti, rızası, modifikasyonu veya değişimi TelifPort tarafından imzalı bir şekilde yazılmadığı takdirde TelifPort’u bağlamaz. Bu Anlaşmaya dahil olarak bu Anlaşmanın hükümlerine ek olan veya hükümlerin bir çeşidi olan herhangi benzer bir belgede konmuş hükümlerden feragat ediyorsunuz. Bu Anlaşmayı önemli şekilde değiştiren tüm söz konusu hükümler TelifPort tarafından ele alınır ve reddedilir. Eğer TelifPort ile ıslak bir mührün yer aldığı ayrı bir anlaşma yaparsanız, TelifPort’un Dosyanın izin verilen ve yasaklanan kullanım şekilleri listesini değiştirme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu tüm değişiklikler değiştirilen anlaşmada tanımlanır ve kayıt edilir; ancak bu değişiklikler Sitede yayınlanan genel Anlaşma üzerinde yapılmaz.
 4. Eğer TelifPort bu Anlaşmayı güçlendirmek veya anlamlandırmak için size karşı bir eylem veya prosedür başlatırsa, TelifPort söz konusu eylem veya prosedür sonucu ortaya çıkan ve herhangi bir yargılamayı veya elde edilen emri elde etmek ve güçlendirmekle ilişkili hiçbir ücret, harcama ve avukat ücretlerinden (tüm ilgili harcama ve giderler dahil) sorumlu tutulamaz.
 5. Bu Anlaşma ve altında yer alan hak ve zorunluluklar TelifPort’un önceden yazılı bir rızası olmadan sizin bütünlüğünüze veya bir kısmınıza verilmeyebilir ve yetkisiz atama veya aktarma hakkında suç duyurusunda bulunulur.
 6. Bu Anlaşma ve ilgili tüm belgeler İngilizce dilinde yazılmıştır. Bu belgenin herhangi bir çevirisi veya İngilizce dışında herhangi bir dildeki versiyonu sadece uygunluk açısından kullanılır. İngilizce versiyonu ile diğer bir versiyonu arasındaki herhangi bir çelişkide İngilizce versiyonu kullanılır.
 7. Bu Anlaşmadaki altyazı ve başlıklar referans kolaylığı için konulmuştur ve bu Anlaşmayı anlamlandırma veya oluşturma olarak algılanmamalıdırlar.
 8. Dosyayı indirerek bu Anlaşmayı okuduğunuzu ve Sitenin işleyişini ve Dosyaların Kullanımını belirleyen diğer belgeleri kabul ediyorsunuz.
 9. (Profilinizde belirtilen) fatura adresi, IP adresi ve diğer benzer kriterlere göre faturalarınız, bu TelifPort birimlerinin ödeme yöntemleri altında lisans sağlayıcısı olarak ödenecektir:
Unvan Telifport Lisans ve Telif Hakları A.Ş.
Vergi Dairesi Mecidiyeköy VD.
Vergi No 6080678004
Adres Esentepe Mahallesi Müselles Sokak No:12 Daire:12 Şişli İstanbul
E-posta [email protected]

Bu Anlaşmayı imzalayarak ikamet ettiğiniz ülke ve kayıt bilgilerinin tam, doğru ve kesin olduğunu doğruluyorsunuz.
BU ANLAŞMAYA DAHİL OLARAK BU ANLAŞMAYI OKUDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI VE BU ANLAŞMAYA GİRMEDEN ÖNCE BAĞIMSIZ BİR YASAL TAVSİYE ARAMA FIRSATINIZIN OLDUĞUNU KABUL EDİYORSUNUZ. TelifPort’A DOSYA TEDARİK ETMEYİ KABUL EDEREK BU ANLAŞMANIN HÜKÜM VE KOŞULLARINA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL EDİYORSUNUZ.
BU ANLAŞMANIN HÜKÜM VE KOŞULLARININ İHLALİ DURUMUNDA TelifPort (ÖNCEDEN BİLGİ VERMEDEN) HESABINIZI İPTAL ETME VE İNDİRİLEN DOSYALARDAKİ LİSANSLARI GERİ ALMA HAKKINA SAHİPTİR.
EĞER KULLANMA GİRİŞİMİNDE BULUNACAĞINIZ DOSYANIN SEÇİLEN LİSANA UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA TEREDDÜT DUYARSANIZ LÜTFEN DOSYAYI İNDİRMEDEN ÖNCE NİTELENDİRMESİ İÇİN DESTEK SERVİSİMİZLE İLETİŞİME GEÇİN.

Sepetiniz

Alışveriş Sepetiniz
Görünüşe göre alışveriş sepetiniz boş.

telifport.

Filtreler